کتاب مرجع WorldCat

download pdf Comus : three or four soprano, mezzo-soprano, tenor and one or two bass soli, and orchestra : vocal score, دانلود Comus : three or four soprano, mezzo-soprano, tenor and one or two bass soli, and orchestra : vocal score,Georg Friedrich Händel; Thomas Arne; Colin Timms; John Milton, کتاب های Georg Friedrich Händel; Thomas Arne; Colin Timms; John Milton,London : Novello Publishing Limited ; Bury St Edmunds, Suffolk : Sales and hire: Music Sales Distribution Centre, 2016., لیست کتاب های London : Novello Publishing Limited ; Bury St Edmunds, Suffolk : Sales and hire: Music Sales Distribution Centre, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Musical The ringing world for percussion, piano, double bass : 2015 / دانلود فایل

مشخصات کلی The ringing world for percussion, piano, double bass : 2015

نویسنده کتاب (Author):

Adrian Knightدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

[United States] : Pink Pamphlet : [New York, NY] : administered exclusively by European American Music Distributors, LLC, 2016, ©2015.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Musical score فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

نوع منبع:Musical Score

تمام نویسندگان / همکاران: Adrian Knight Find more information about: Adrian Knight

شناسه OCLC:979270968

یادداشت:Program note and performance notes in English.

جزئیات Description:1 score (3 pages) + 3 parts ; 23 x 31 cm.

عنوان سری:Project Schott New York Composer Edition.

مسئوليت Responsibility:Adrian Knight.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: