کتاب مرجع WorldCat

download pdf Comus : three or four soprano, mezzo-soprano, tenor and one or two bass soli, and orchestra : vocal score, دانلود Comus : three or four soprano, mezzo-soprano, tenor and one or two bass soli, and orchestra : vocal score,Georg Friedrich Händel; Thomas Arne; Colin Timms; John Milton, کتاب های Georg Friedrich Händel; Thomas Arne; Colin Timms; John Milton,London : Novello Publishing Limited ; Bury St Edmunds, Suffolk : Sales and hire: Music Sales Distribution Centre, 2016., لیست کتاب های London : Novello Publishing Limited ; Bury St Edmunds, Suffolk : Sales and hire: Music Sales Distribution Centre, 2016.,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Musical Romper del dia 2014 sei poesie di Jose Angel Valente per contratenore / دانلود فایل

مشخصات کلی Romper del dia 2014 sei poesie di Jose Angel Valente per contratenore e corno : 2014

نویسنده کتاب (Author):

Stefano Gervasoniدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Milano : Edizioni Suvini Zerboni, 2015, ©2014.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Musical score : Spanish فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

نوع منبع:Musical Score

تمام نویسندگان / همکاران: Stefano Gervasoni Find more information about: Stefano Gervasoni

شناسه OCLC:979270973

یادداشت:Spanish words also printed separately as text.

جزئیات Description:1 score (12 pages) ; 31 cm.

مسئوليت Responsibility:Stefano Gervasoni.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: